Provedení laboratorních a poloprovozních zkoušek

Filtrační a sedimentační zkouškou na laboratorním zkušebním zařízení lze stanovit vhodný typ chemické úpravy a tím urychlit sedimentaci a zefektivnit odvodnění dané suspenze.

Další možností je provedení poloprovozních zkoušek na zkušebním kalolisu.

Zkušební kalolis

Jedná se o malý kompaktní kalolis formátu 300x300 mm, na kterém je možno provést zkušební filtraci přímo v provozu u zákazníka. Zkušební kalolis je možno vybavit komorovými i membránovými deskami s různou tloušťkou filtračního koláče a lze tak simulovat potřebný technologický proces.

Na základě takto získaných výsledků je možno navrhnout co nejoptimálnější řešení celé technologie.

Zkušební kalolis je možno zapůjčit a to včetně zařízení potřebných k čerpání a úpravě kalu.

zk_kaloliszk_kaloliszk_kalolis